Massage

Visst kan det vara skönt att få en avkopplande massage ibland, men vad är det som egentligen händer i kroppen?

Massage bidrar bland annat till att öka blodcirkulationen i musklerna och motverkar även spänningar vid olika smärttillstånd. Efter regelbunden behandling upplever många en minskad stressnivå samt förbättrad sömn. I och med den beröring man får under en behandling frisätts ett må-bra-hormon. Det hormonet bidrar i sin tur till en känsla av just välbehag och lugn.

Massage har även många andra positiva effekter. Om du tränar mycket kan massagen förkorta läkningsprocesser i cellen samt vara en del av återhämtningen efter hårda träningspass och tävlingar. Bland annat så hjälper massage till med utsöndring av vätska och kan också ge ökad kroppskännedom. Massagens lugnande effekter kan även bidra till minskat blodtryck.