Forskning

Peter Viklund på Totalkropp är involverad i ett flertal forsknings projekt inom ämnesområdet manuell medicin. Forskningen som bedrivs idag startade med ett projektet på biomedicinska centret i Uppsala. Där undersöktes uttryck av receptorer i Sacro-iliaca leden (bäcken). Arbetet var en utveckling av Viklunds Pilotstudie. Projektet ingick som ett samarbete mellan Naprapathögskolan och Svenska Naprapatförbundet.
Forskarteamet bestod då av Peter Viklund leg.naprapat, Mats Hjortberg docent, Eva Skillgate, leg.naprapat och forskarassistent , samt Igor Olyinyik doktorand och läkare.

Idag har Peter tre stycken publikationer och planerar för närvarande sin avhandling på Karolinska Institutet som kommer ha temat riskfaktorer för utvecklande av ryggsmärta.

Tim Hustad har en publicerad artikel.

Presentation av forskningsresultat:

Peter Viklund föreläste på den internationella fascia research congress i Vancouver. Där presenterade han resultaten från forskningen på fascia (bindväv).
Studien som undersöker effekten av olika behandlingstekniker fick ett bra mottagande och kommer att publiceras i sin helhet i Journal of bodywork and movement therapies.
Läs artikeln på:
http://fasciacongress.org/abstracts_2012.php/
Eller ladda ner artikeln direkt på:
Viklund: Comparison of ankle joint dorsiflexion after classical massage or specific myofascial receptor massage technique on the calf muscle

Presentation av forskningsresultat:
Artikeln * om behandlingstekniker har blivit accepterat för presentation och publicering till den 8th Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Pain. Den prestigefyllda kongressen hölls i Dubai 27-31 oktober 2013.

*Results from a Randomized Controlled Trial/ Peter Viklund DN, Oskar Berglund DN, Mathias Brunberg DN, Eva Skillgate PhD.

Presentation av forskningsresultat:

En forskningsartikel som gjorts av Totalkropps Peter Viklund och Tim Hustad, i tillägg till naprapat Filip Danielsson, har accepterats för presentation vid världskongressen för fascia (Fascia Research Congress) i Washington DC i september 2015.  I oktoberg 2016 presenterade Tim och Filip resultaten från artikeln vid World Congress on Low Back and Pelvic Pain i Singapore.

Arbetet innefattade 46 försökspersoner med ländryggssmärta i Stockholm. Arbetet undersökte om två olika behandlingstekniker i ländryggen kan ge samma smärtlindring på kort sikt. Med i projektet var också naprapat Eva Skillgate som är forskare vid Karolinska Institutet.

The STONE-trial

Smärtor i nacke är vanliga och besvärliga. Förekomsten av nacksmärta under ett år är 25 % för kvinnor och 16 % för män. Trots att det är så vanligt bygger mycket av behandlingen för nacksmärta på beprövad erfarenhet. Vi har helt enkelt inte tillräckligt bra forskning i området för att kunna uttala oss om vilken behandling som funkar bäst.

Det är syftet att ta reda på med den studien som jag för närvarande är involverad i. Studien görs av Eva Skillgate vid Karolinska Institutet (KI) samt  i samarbete med professor Pierre Coté vid Canadian Memorial Chiropractic Collage och University of OntarioInstitute of Technology i Kanada, och Lena Holm vid KI. Eva, Pierre och Lena hör till de mest framstående i världen inom detta forskningsområde.

Studien är en så kallad kontrollerad randomiserad studie vilket har ett högt bevisvärde. En annan styrka med studien är att den ska inkludera hela 600 försökspersoner där effekten av massage och träning ska utvärderas.

Peters bidrag har varit att ta fram hur vi bäst undersöker patienter med smärta i nacke samt interventionerna (behandling samt träning) som kommer att användas i studien.

Ser fram emot att återkomma med resultaten från denna spännande studie som har potential att förbättra kunskapen om nacksmärta./ Peter Viklund, leg. naprapat, Grundare av Totalkropp, Lärare i naprapati.

Totalkropp i samarbete med Karolinska Institutet

Totalkropp och dess medarbetare gjorde en fantastisk insats vid Karolinska Institutets pilotstudie, som avsåg logistiktestning av sju fysiska tester inför en större studie av frisörers muskuloskeletala hälsa. Tack till Totalkropp, till frivilliga testpersoner och till Eskil Degsell, VD på Wellma för lån av lokal.

Lena Holm, Docent och projektledare.

Pågående forskning

Inom ramen för magisteruppsatsen i folkhälsovetenskap undersöker Peter om en av de verksamma ingredienserna i “explain pain” (kunskap om hur smärta fungerar) kan läras ut till en grupp naprapatstudenter under en två dagars utbildning. Data har samlats in på Naprapathögskolan i samarbete med Karolinska institutet och Sophiahemmet. Studien är en RCT som innebär att utbildningen jämförs med kontrollgrupp.

Publikationer. 

Spinal Alignment, Mobility of the Hip and Thoracic Spine and Prevalence of Low Back Pain in Young Elite Cross-Country Skiers Marie Alricsson1,2, Glenn Björklund1, Martin Cronholm 3, Oscar Olsson3, Peter Viklund3 and Ulla Svantesson1,4

1Swedish Winter Sport Research Centre, Department of Health Sciences, Mid Sweden University, Östersund, Sweden, 2Department of Sports Science, Linnaeus University, Kalmar, Sweden, 3 Scandinavian College of Naprapathic Manual Medicine, Stockholm, Sweden, 4Sahlgrenska Academy, Institute of Neuroscience & Physiotherapy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.

 

A comparison of the effects of connective tissue massage and classical massage on low back pain – A Randomized controlled trial

Viklund P1, Hustad T1, Danielsson F1, Skillgate E1, 2.

1 Scandinavian College of Naprapathic Manual Medicine, Kräftriket 21A 11419 Stockholm Sweden. Tel: +46 08-16 01 20, Fax: +46 08-33 55 18. peter.viklund@nph.se

2 Karolinska Institutet, Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center, Box 210, 171 77 Stockholm, Sweden

The effect of massage therapy and/or exercise therapy on subacute or long lasting neck pain – a study protocol for the Stockholm Neck trial – a Randomized Controlled Trial

Skillgate Eva1,2,  Bill Anne-Sylvie1, Pierre Côté 3,4,Peter Viklund2, Anna Peterson1,  Lena W Holm1

1Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center, Institute of Environmental Medicine, Karolinska Institutet, Box 210, SE-17177, Stockholm, Sweden2 Scandinavian College of Naprapathic Manual Medicine, Kräftriket 23A, SE-11419, Stockholm, Sweden
3Division of Epidemiology, Della Lana School of Public Health, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada
University of Ontario, Institute of Technology, Faculty