Magister i folkhälsovetenskap

Peter har under hösten jobbat med sin magisteruppsats i folkhälsovetenskap. Uppsatsen som bygger på en datainsamling i samarbete med Karolinska institutet och Sophiahemmet visar att smärt fysiologisk kunskap ökade i den grupp av naprapater som Peter och Tim utbildade.

Vi hoppas arbeta vidare med studien för att kunna publicera våra resultat

Leave a Reply