Ryggsmärta

Nedan kommer vi att ge dig information om ryggsmärta, behandling för smärta i ländryggen/ryggskott. Hur besväret kan uppstå samt förebyggande åtgärder.

Detta är Ryggskott

Ryggsmärta kan vara en mycket smärtsam åkomma som påverkar din funktion och din livskvalité. I dag räknar vi med att livstids förekomsten av smärta i korsryggen är 80 %. Det betyder att 8 av 10 någon gång i livet kommer att drabbas av ryggsmärta. Smärtan är ofta ofarligt och med rätt hjälp övergående. Den generella prognosen för smärta i ryggen är ca 6 veckor. Det stora problemet med ryggsmärta är att det är den största orsaken världen över för funktionsnedsättning i alla sjukdomskategorier. Vi vet också att ca 7 % av de som drabbas av ryggsmärta utvecklar det man tidigare kallade kronisk smärta. (idag långvarig smärta). Ett annat huvudproblem är att ca 70 % får återkommande problem. Det finns flera orsaker till uppkomsten av ryggsmärta. I vissa fall kan det bero på en strukturell skada på exempelvis ryggens diskar. När disken går sönder och reagerar och trycker på en nerv ger den upphov till utstrålande smärta i ben. Den smärtan brukar refereras till som ”ischias” efter den nerven som breder ut sig på baksidan av benet. Alla ryggskott och ryggsmärta är inte orsakad av diskbråck eller annan skada på vävnaden. Faktum är att bara 15 % av de som har smärta i ryggen har en specifik diagnos som exempelvis diskbråck. Hos Totalkropp utreder vi att din ryggsmärta inte beror på något sjukdomstillstånd samt diagnostiserar specifika diagnoser och rehabiliterar dem. Vi har ett stort fokus på orsaksmekanismer vilket medför att vi har som mål att eliminera orsaken och inte bara symtom behandla dina besvär.

Problem vid ryggskott

Problem vid ryggskott och annan ryggsmärta  utgår från ryggens nedre partier där ländkotorna är placerade. Kraftig smärta kan uppkomma. Det är inte ovanligt vid ryggskott att värken sprider sig till närliggande områden så som sätesmuskler och ut i benen. I allvarliga fall av ryggskott kan ryggen helt låsa sig, vilket innebär att rörelseförmågan blir mycket begränsad och akut smärta uppstår när du avviker från en upprätt kroppsställning.

Förebyggande åtgärder vid ryggskott

Precis som vid många andra muskel- och led relaterade åkommor är rörelse en viktig faktor för att förebygga ryggskott. Regelbunden motion och träning gör att muskler hålls aktiva och blodcirkulationen igång. En klassisk rekommendation är att ha välfungerande magmuskler som bidrar med ett stöd vid exempelvis tunga lyft.

Behandling mot ryggskott

Om du drabbats av ryggskott är det bra att försöka hålla kroppen fysiskt aktiv. Att undvika att belasta kroppen helt under en längre tid kan få motsatt effekt och leda till att muskler förtvinar och en ökad stelhet kan upplevas. Försök att utföra ditt dagliga arbete normalt och behålla ditt naturliga rörelsemönster. Att undvika sjukskrivning och att så snabbt som möjligt återkomma till sitt arbete om du är sjukskriven är viktigt. Tänk på att det är ytterst sällan ett ryggskott beror på någon allvarlig åkomma. Ryggsmärtan är allt som oftast övergående med rätt strategier. Dina tankar om din smärta är viktiga. Oro, rädsla, nedstämdhet kan vara mekanismer som upprätthåller din smärta. Försök att delta i fritidsaktiviteter, låt inte smärtan kontrollera vad du inte ska göra om det är möjligt.

Behandling av ryggskott hos en naprapat

Hos en legitimerad naprapat kan du få hjälp med ditt ryggskott och din ländryggssmärta. Vi kan hjälpa dig med olika behandlingsformer,träning, rådgivning och hemövningar mot ditt ryggskott. Utgångspunkten för det är att ta reda på att smärtan inte beror på något farligt sjukdomstillstånd samt att ställa diagnos. I den noggranna undersökningen hos Totalkropp är frågorna vad det är som smärtar och varför det smärtar centrala.

Vid långvarig smärtproblematik kan de psykosociala aspekterna av smärta behöva adresseras. Det kan exempelvis handla om att ändra på tro och föreställningar kring smärtan som möjliggör ett korrekt rörelsemönster. Vi arbetar med en metodik i samtalet samt i vissa fall med enkäter för att identifiera om oro, ångest, rörelserädsla, framtidstro, nedstämdhet är komponenter som behöver adresseras i din rehabilitering,
Välkommen att kontakta oss för att boka tid eller för ytterligare information och tips.