Vår inriktning

Vi på Totalkropp utgår från att vi alla är unika. Alla individer har olika förutsättningar och behov. Som patient hos Totalkropp är du inte ”ett knä, eller en rygg” utan en person, en individ med smärtor från ett eller flera områden. Därför behöver vi behandla olika. Vi diagnostiserar och rehabiliterar inte bara besvär/skador. Vi lägger också upp en förebyggande plan

Leave a Reply