Totalkropps Tim presenterar forskning i Singapore

Tim Hustad är nyligen hemkommen från World Congress on Low Back and Pelvic Pain i Singapore. Där presenterade han tillsammans med Filip Danielsson resultatet från den publicerade artikeln om mjukdelsbehandling. Studen visar att det är skillnad på effekten av klassiskmassage och bindvävsmassage.

A comparison of the effects of connective tissue massage and classical massage on low back pain – A Randomized controlled trial

Viklund P1, Hustad T1, Danielsson F1, Skillgate E1, 2.

1 Scandinavian College of Naprapathic Manual Medicine, Kräftriket 21A 11419 Stockholm Sweden. Tel: +46 08-16 01 20, Fax: +46 08-33 55 18. peter.viklund@nph.se

2 Karolinska Institutet, Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center, Box 210, 171 77 Stockholm, Sweden

Leave a Reply