Totalkropp i samarbete med Karolinska Institutet

Totalkropp och dess medarbetare gjorde en fantastisk insats vid Karolinska Institutets pilotstudie, som avsåg  logistiktestning av sju fysiska tester inför en större studie av frisörers muskuloskeletala hälsa. Tack till Totalkropp, till frivilliga testpersonerna och till Eskil Degsell, VD på Wellma för lån av lokaler.

Lena Holm Docent och projektledare.

Leave a Reply