Smärta

Det gör ont.

Smärta är alltid individuell. En person som säger att den har ont har alltid det och ska tas på allvar.

Det finns olika karaktärer av smärta. Många gånger beskrivs den som skarp och intensiv, Värk är mer en molande känsla som ofta finns i vila.

Ilande, skärande, hugg och brännande är andra karaktärer som kan finnas med vid en smärtproblematik. Alla dessa olika upplevelser hanteras och tolkas i hjärnan. Lite förenklat kan man säga att all smärta är en tolkning av de signaler om hot om skada, eller skada som hjärnan hanterar. Det är vår hjärna som skapar en smärtupplevelse.

När smärtan funnits i några dagar upp till några veckor så kallas den akut. Då är det ofta en vävnadsskada som orsakar smärtan, som till exempel vid ett ryggskott eller en stukad fot.

Här kan man behöva hjälp att lindra smärtan för att man ska kunna hålla sig aktiv och leva som vanligt.

När smärtan pågått mer än tre månader klassificeras smärtan som långvarig. Då är det ovanligt att det fortfarande finns kvar någon vävnadsskada i muskler, ligament eller diskar. Det betyder att man kan ha ont utan att någon struktur är skadad. En orsak till det är att nervsystemet blivit uppreglat av de smärtsignaler som tidigare påkallat uppmärksamhet från en vävnadskada. Vi på totalkropp är utbildad för att diagnostisera samt rehabilitera långvarig smärta.