Behandling av långvarig smärta vid Totalkropp

Smärta är något vi alla upplever under livets gång, men få vet att cirka en tredjedel av befolkningen lider av smärtor som inte vill försvinna, och att det kan uppstå i alla åldrar. Smärtan kan vara allt ifrån liten och obetydlig, till intensiv och begränsande.

Har du haft din smärta mer än 3 månader? Då definieras din smärta som kronisk smärta och det är troligt att du behöver särskild behandling för långvarig smärta. Till skillnad från akuta/kortvariga smärtor så är långvariga smärtor ofta präglat av funktionsstörningar, påverkan på humör, sömn, och nedsatt livskvalité.

Forskning visar att smärtsignaleringssystemet (nervsystemet) i kroppen ofta förändras över tid med värk, och som patient kan man uppleva att det som startade som ett litet problem växer med påföljande begränsad funktion.

Modern forskning har lärt oss mycket om långvariga smärtor, men samtidigt visar statistiken att vi i Sverige, och världen i övrigt, är mycket dålig på att omhänderta detta. Kompetensen i vården ligger ofta tyvärr flera år efter ny vetenskaplig kunskap.

Därför har vi på Totalkropp satsat på att utveckla denna kompetens så att patienter med långvariga smärtproblem ska ha ett trygt val när de söker hjälp. Totalkropp är en av få naprapatkliniker i Sverige som erbjuder särskild behandling för långvariga smärtproblem.

Vad innebär behandlingen?

Då dessa problem kräver ett bredare och mer mångfaktoriellt omhändertagande så är första behandling längre än en vanlig naprapatbehandling (60 min). Den tiden lägger vi på att identifiera ett flertal faktorer som bidrar till att din smärta stannat kvar, och ut av detta kan vi lägga upp en strategi för hur vi ska lösa problemet tillsammans.

Räkna med att delta i din egen rehabilitering. Att förstå och sedan aktivt kunna kontrollera sin smärta  är viktigt för att resultatet ska bli bestående.

En behandlingsserie kan bestå av mellan 3-10 behandlingar (med ett snitt på runt 6), utspridd över 1 månad, upp till 1år, beroende på problemets art. I vanliga fall blir återbesöken lika långa som vanliga naprapatbesök (40min).

Pris första besök: 850 kr för 60 min
Pris uppföljning: 695 kr för 40 min

Hur vet du om du ska boka detta istället för vanlig naprapatbehandling?
Svar:
– om du har haft pågående smärta i mer än 3 månader med få uppehåll
– återkommande problem över flera månader eller år, som trots vissa smärtfria perioder inte verkar försvinna.

Om du är tveksam, tveka inte med att kontakta oss på:
kontakt@totalkropp.se
Eller ring 08-54 900 600