Hälsenesmärta/inflammation

Ofta börjar de långvariga hälsenebesvären med små skador som leder till förslitningar i senan. En orsak till skador är en överpronation av foten vilket ger ökad belastning på insidan av hälsenan. Mycket löpning på hårt underlag samt dålig stötdämpning i skor kan också vara orsak till överbelastningsproblematik.

Kännetecken vid smärttillstånd i hälsenan

Smärta i hälsenan börjar många gånger med värk eller obehag i början av en aktivitet. Den försvinner ofta efter vila. Besvär så som ömhet, svullnad och smärta i anslutning till hälsenan är vanliga symtom.
Om man inte får bukt med besvären fortsätter smärtan att pågå under hela aktiviteten och till slut kan man inte fortsätta, utan måste avbryta på grund av smärtan. Vid långvarigt besvär från hälsenan finns ofta värken kvar i vila och många upplever en morgonstelhet.

Behandling och träning

Stötvåg, akupunktur och lokal muskulär behandling är tekniker som vi på Totalkropp kan hjälpa dig med. Sedan är det viktigt är att ta reda orsaken till smärtan för att kunna korrigera den. Ett bra komplement till behandling är att genomföra ett träningsprogram för att stärka upp muskel och sena.

Träningsprogrammet kan behöva innehålla rörlighetsträning och excentriska tåhävningar som har visat ge goda resultat.

Välkommen att kontakta oss för bokning och behandling av hälsenesmärta/inflammation!