Hållbar utveckling

Vi vill hjälpa dig och ditt företag. Vi vill vara med och bidra till mer hälsosamma liv och verka för alla människors välbefinnande. Vi vill vara med i arbetet för en hållbar utveckling och Agenda 2030.

Vad är Agenda 2030?

En global överenskommelse för hållbar utveckling som alla världens länder åtagit sig att vara en del av. Agenda 2030 består av 17 olika mål och 169 delmål och syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Ett stort ansvar som vi alla måste vara med och bidra till om vi ska åstadkomma en hållbar utveckling.

Hur bidrar hälsa till hållbar utveckling?

Mål 3 i Agenda 2030 handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Därtill är bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel, grundläggande rättigheter.

Genom att erbjuda anställda naprapati bidrar ditt företag till bättre hälsa för dina anställda, mer hälsosamma liv och därmed till en hållbar utveckling.

Leave a Reply