Vad är MammaMage?

Under graviditeten töjs magmusklerna ut i takt med att barnet växer. Det är helt naturligt. Ju mer magen växer inifrån desto mer påverkas magmusklerna, bukhinnan och bindväven som omger musklerna. De djupa magmusklerna (transversus abdominis) töjs tillsammans med övriga strukturer ut.

De yttre magmusklerna (rectus abdominis) förflyttas åt vardera sidan på kroppens framsida när att magen växer. Musklerna fäster in i ett brett band vid magens mitt (linea alba). I vardagligt tal brukar man säga att detta band breddas och att separationen kallas rectus diastasis, eller rektusdiastas på svenska. Det här är helt naturligt för att ge plats till barnet. Man räknar med att alla kvinnor har en breddning mellan de raka magmusklerna på mer än 3 centimeter – ett mått som brukar anges för att definiera en rektusdiastas.

Våra naprapater Johanna Lindgren, Maren Jensen & Eleonore Ram är certifierade MammaMage tränare och kan hjälpa dig med undersökning, behandling samt utformning av ett träningsprogram som är individanpassat efter dina besvär och behov.

BOKA TID