Behandling av långvarig & kronisk smärta

Har du haft problem med samma typ av smärta över längre tid än tre månader?

Då kan det vara dags att se på problemet med andra ögon. Utifrån modern smärtvetenskap vet vi att smärta kan utveckla sig till att bli alltmer komplicerat att åtgärda och behandla med tiden. Vi har terapeuter som vidareutvecklat sina kunskaper inom just smärtvetenskap och kan erbjuda högkvalitativ individualiserat behandling för långvariga muskel-skelettbesvär.

Detta är behandlingsalternativet för dig som känner att du har har väntat alldeles för länge för att få hjälp, eller har försökt behandlingar förut utan att problemet har löst sig.

Obs! Friskvårdsbidraget kan ej användas för denna behandling då detta är en sjukvårdande behandling.

Vad innebär behandlingen?

Då dessa problem kräver ett bredare och mer mångfaktoriellt omhändertagande så är första behandling längre än en vanlig naprapatbehandling (60 min). Den tiden lägger vi på att identifiera ett flertal faktorer som bidrar till att din smärta stannat kvar, och ut av detta kan vi lägga upp en strategi för hur vi ska lösa problemet tillsammans.

Räkna med att delta i din egen rehabilitering. Att förstå och sedan aktivt kunna kontrollera sin smärta  är viktigt för att resultatet ska bli bestående.

En behandlingsserie kan bestå av mellan 3-10 behandlingar (med ett snitt på runt 6), utspridd över 1 månad, upp till 1år, beroende på problemets art. I vanliga fall blir återbesöken lika långa som vanliga naprapatbesök (40min).

Hur vet du om du ska boka detta istället för vanlig naprapatbehandling?
Svar:
– om du har haft pågående smärta i mer än 3 månader med få uppehåll
– återkommande problem över flera månader eller år, som trots vissa smärtfria perioder inte verkar försvinna.

Om du är tveksam, tveka inte med att kontakta oss på:
kontakt@totalkropp.se
Eller ring 08-54 900 600

BOKA TID