Kroppskoll

Med vår kroppskoll kan vi hjälpa dig att göra aktiva friskvårdsval. Kroppskoll är en undersökning där vi identifierar dina riskfaktorer och ställer diagnos. Du får personlig rådgivning och rekommendationer för att på ett effektiv sätt förebygga besvär och rehabilitera smärta. Syftet är att, via undersökning, identifiera riskfaktorer för att sedan förebygga dem. Det kan exempelvis handla om rådgivning på övningar eller behandling för att undvika musarm, huvudvärk, ländryggs- eller nacksmärta. Det kan också handla om rehabiliterande råd om skadan redan uppkommit. Då görs en bedömning om vilken struktur som smärtar samt varför smärtan uppstått.

Målet är att du ska slippa din smärta och motverka orsaken till att den uppkommit.